Jäsenyys

Vaihtoehto 1: 45€/kk. Väliaikainen jäsenyys salille, ei ohjattua liikuntaa. 
Perhejäsenyys 42€/henkilö.

Vaihtoehto 2: 48€/kk. Väliaikainen jäsenyys, sisältää myös ohjattua liikuntaa.
Perhejäsenyys 45€/henkilö.

Vaihtoehto3: 45€/kk. Sitoutumisaika 1 vuosi, sen jälkeen jäsenyys siirtyy väliaikaiseksi. Sisältää ohjattua liikuntaa.
Perhejäsenyys 42€/henkilö.

Perhejäsenyyden voivat ostaa kaksi henkilöä samasta taloudesta. Perhejäsenyyden voi saada myös jos yksi perheenjäsen on jäsen ja toinen vasta myöhemmin liittyy jäseneksi.

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä viereisen lomakkeen. Kun jäsenyys on hyväksytty, uudelle jäsenelle toimitetaan henkilökohtainen avain. Maksutiedot lähetetään avaimen kanssa.

Jäsenyyden yleiset ehdot

1. Seuraavat yleiset ehdot pätevät SolfFitness Oy:ssa (alla ”SolfFitness”) henkilön, joka on hakenut jäsenyyttä ja jolle se on myös myönnetty (katso alla ”jäsen”), sekä SolfFitneksen välisessä suhteessa.

2. Jäsenyyttä voi hakea 16 vuotta täyttäneet. Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle ilman SolfFitneksen lupaa. Luovuttaminen maksaa 20€, alkuperäinen avain perutaan ja henkilö joka vuokraa jäsenyyden hakee salilta oman avaimen panttimaksulla 10€. Alaikäisen jäsenen (16-18 v) tulisi jättää kirjallinen suostumus huoltajalta ennen jäsenyyden myöntämistä. Suostumuksen voi myös toimittaa s-postitse.

3. Jäsenet vastaavat itse siitä, että heidän terveydentilansa sallivat sellaisen harjoittelun, jonka SolfFitness mahdollistaa. Jäsenet vastaavat myös itse turvallisuudestaan SofFitneksen tiloissa, niiden ollessa miehittämättömät suurimman osan ajasta. Jäsenet sitoutuvat myös noudattamaan niitä järjestys- ja turvallisuussääntöjä jotka tiloissa vallitsevat. Jäsenet ymmärtävät, että urheilulaitoksen tilat ovat riskialtista ympäristöä. SolfFitness ei vastaa jäsenille tai jäsenten omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Jäsenten viihtyvyyden säilyttämiseksi on tärkeää että jäsenet pyrkivät pitämään tilat siisteinä sekä siivoamaan jälkensä. Painot ja välineet kerätään omille paikoille.

4. Tiloissa on nauhoittava videovalvonta, jonka jäsenet hyväksyvät. Jäsenen tulee kysyttäessä pystyä todistamaan henkilöllisyytensä liikkuessaan SolfFitneksen tiloissa. SolfFitness ei vastaa jäsenten mukanaan tuomasta kadonneesta tai vahingoittuneesta irtaimesta omaisuudesta tai arvoesineistä.

5. Aukioloajat ovat päivittäin klo 05-23. SolfFitness ei vastaa ajasta jolloin jäsenet eivät voi harjoitella tiloissa, mikäli se johtuu SolfFItneksestä riippumattomista seikoista kuten vesivahinko, tulipalo, luonnonkatastrofi, viranomaispäätös tai vastaava. Jäsenet hyväksyvät, että tilat saatetaan kokonaisuudessaan tai osittain satunnaisina iltoina vuokrata yrityksille tai yhdistyksille tämän oikeuttamatta erilliseen hyvitykseen.

Jäsenet hyväksyvät myös, että osallistumista suosituille ohjatuille tunneille voidaan rajoittaa, mikäli yleinen viihtyvyys sitä vaatii. Näin tapahtuessa, lisätään tuntien määrää niin, että kaikkien jäsenten tarpeet mahdollisuuksien mukaan tyydytetään.

Kaikkien jäsenten tulee poistua tiloista viim. klo 23:00. Muussa tapauksessa jäsen vastaa mahdollisista hälytyksestä aiheutuneista kuluista.

6. Asiakkaat hyväksyvät, että aukioloajat, ohjatut tunnit, jäsenmaksut ja jäsenehdot voivat muuttua tulevaisuudessa. Muutosten sattuessa Solf Fitness ilmoittaa niistä jäsenilleen sähköpostitse sekä tiedottaa niistä Solf FItnesksen tiloissa.

7. Jäsenyys on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa koska tahansa kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen ilmoitetaan. Esimerkki: Jäsenyys sanotaan irti 10 tammikuuta, tällöin sopimus lakkaa Maaliskuun viimeisenä päivänä. Jäsenyys tulee irtisanoa kirjallisesti sähköpostitse tai postitse osoitteisiin jotka löytyvät linkin ”Yleistä” takaa.

8. Jäsenmaksu, johon sisältyy alv, tulee maksa joka kuukauden 5.päivä seuraavalle tilille: FI 38 5670 7320 0199 15. Ensimmäisen jäsenmaksun summa riippuu siitä, montako päivää sitä kuukautta on jäljellä, jona jäsenyys alkaa. Kuukauteen lasketaan aina kuuluvan 30 päivää. Jäsenmaksujen yhteydessä maksajan tulee aina käyttää hänelle ilmoitettua, henkilökohtaista viitenumeroa (sama viitenumero kaikilla perheenjäsenillä).

Ensimmäisen kuukausimaksun yhteydessä tulee maksaa 10,00 € pantti jokaista avainta kohden. Tämä summa maksetaan jäsenelle takaisin hänen irtisanottuaan jäsenyytensä. Jäsenyyden lakattua avain tulee palauttaa viimeistään jäsenyyden viimeisenä päivänä tiloista löytyvään postilaatikkoon.

Mahdollisista maksumuistutuksista Solf Fitneksellä on oikeus veloittaa 5,00 € suuruinen muistutusmaksu. Mikäli maksua ei suoriteta muistutuksesta huolimatta, jäsenyys lakkaa välittömästi ja avain lakkaa toimimasta. Muistutus lähetetään siihen s-postiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jonka jäsen on ilmoittanut hakiessaan jäsenyyttä, ja jokainen jäsen vastaa itse osoitteenmuutosten ilmoittamisesta.

Jäsenet hyväksyvät, että heidän yhteystiedot ja nimet rekisteröidään Solf Fitneksen tietojärjestelmään jäsenyyden hakemisen/myöntämisen yhteydessä. Tietojärjestelmä rekisteröi myös jäsenten vierailut Solf Fitneksen tiloissa. Tietojärjestelmän tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

9. Kaikilla jäsenillä on oikeus veloituksetta tuoda kuntosalille mukanaan oma 12-16 vuotias lapsi edellyttäen, että lasta valvotaan, tarkoittaen että vanhempi kuntoilee lapsensa kanssa. Tämä etu ei koske ohjattuja tunteja. Ohjattu tunti maksaa lapselle 6€.

10. Mikäli erimielisyyksiä syntyy jäsenen ja Solf Fitneksen välillä, pyritään ne ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, Pohjanmaan käräjäoikeus on asiassa toimivaltainen tuomioistuin.

11. Viimein mutta ei suinkaan vähimpänä – muistakaa pitää hauskaa kuntoillessanne ja urheilkaa yhdessä!

 

Kuukausijäsen

Perheenjäseneitä

10 kerran kortti