Cirkelträning för seniorer och daglediga

27
juni kl 11:00 — 12:00